Huurovereenkomst

 Imbali huurovereenkomst

Ondergetekende,                                                                                                                                        

Imbali Scooterverhuur; Dragan Reljic, Bommerigerweg 14b,  6281 BS, Mechelen

 Hierna te noemen verhuurder, en

 Naam: ___________________________________________

 Adres: __________________________________________________Nr: ______                 Postcode: ______________

Woonplaats: _________________________________ Telefoon: __________________                                 

Hierna te noemen huurder, komen het volgende overeen:

Verhuurder verklaart te hebben verhuurd en in goede staat te hebben afgeleverd aan huurder, die

verklaart in goede staat te hebben ontvangen de volgende scooter(s):

Verzekering en eigen risico :                                                                                                                                               De scooter is WA verzekerd met een  maximale eigen risico van  €1000,- per scooter.                                                 Dit risico kunt u afkopen naar € 0,- tegen betaling vooraf van € 5,= per reservering

Indien schade is ontstaan door alcoholgebruik, bewust risicovolle handelingen in de breedste zin en/of bewust balorig gedrag zal een eigen risico gelden van € 1000, ook  indien de schade  is afgekocht.

 Betaling:                                                                                                                                                                                  Huur en  afkoop eigenrisico  dient contant of via overschrijving voor de aanvang van de huurperiode te worden voldaan.

Artikel: Bandstof                                                                                                                                                                     Gedurende de huurperiode dient de huurder zelf zorg te dragen voor voldoende brandstof tijdens de rit. De brandstof die getankt dient te worden is EURO 95. De scooter verbruikt ongeveer 1 liter op 20 KM.      

Artikel 4: Bevoegdheid:                                                                                                                                               Huurder heeft verklaart bij ondertekening van deze huurovereenkomst dat hij / zij de minimale leeftijd van 17 jaar heeft en in het bezit is van een geldig auto of bromfiets rijbewijs. Dit wordt op verzoek aan verhuurder getoond en verhuurder is bevoegd hier een kopie van te maken ter legitimatie.

Artikel 5: Gebruik                                                                                                                                                                 1. Het is niet toegestaan de Scooter te besturen onder invloed van drugs of alcohol boven het wettelijk promilage. Buiten Nederland is het wettelijk niet toegestaan zonder helm te rijden.

Artikel 6: Kennisgeving                                                                                                                                                        In geval van overtredingen, boetes of schade, al dan niet ontstaan door toedoen van de huurder, is de huurder verplicht de verhuurder daarvan in kennis te stellen en op verzoek schriftelijk te bevestigen.

Artikel 7: Aansprakelijkheid                                                                                                                                             Voor eventuele kosten en/of schade, welke voor de huurder of de bestuurder van de scooter of bijrijder(s) daarvan mocht(en) ontstaan,ten gevolge van enige schade en/of defect en/of verlies aan c.q. van de scooter met toebehoren of aan derden toegebracht, draagt de verhuurder geen aansprakelijkheid.

Artikel 8: Diefstal of vermissing                                                                                                                                           Bij het niet terugbezorgen van de scooter, wordt aangifte gedaan van diefstal bij de politie. Tevens wordt aan de huurder min.  €1000, = in rekening gebracht plus eventuele gerechtelijke kosten.

Artikel 9: Defect                                                                                                                                                                   Bij een defect aan de scooter, dient de verhuurder direct telefonisch te worden ingelicht over welk defect het betreft en de locatie waar men zich bevindt. Mocht verder rijden onmogelijk zijn, dan zal verhuurder trachten om een vervangende scooter te regelen,. Indien het defect is ontstaan buiten toedoen van de huurder en er geen vervangende scooter beschikbaar is, dan heeft men recht op teruggave van dat deel van de huur, omdat men geen goptimaal gebruik heeft kunnen maken van de scooter.                  

Artikel 10: Reserveren      

Scooter(s) kunnen gereserveerd worden door middel van een aanbetaling die in de offerte vermeld wordt op ons rekeningnummer te voldoen. Na ontvangst van het bedrag worden de scooters gereserveerd voor de gevraagde datum. Bij annulering door huurder om welke redenen dan ook zal er geen restitutie van de aanbetaling plaatsvinden. Wel kan de scootertocht  binnen het seizoen van hetzelfde jaar ingehaald worden met behoud van de aanbetaling.  De aanbetaling omzetten naar een cadeaubon met een geldigheid van twee jaar mag ook.                                                                                  

Artikel 11: Cadeau bonnen

Cadeau bonnen hebben een geldigheid van maximaal 2 jaar en zijn overdraagbaar aan derden. Na de einddatum vervalt de bon definitief en kunnen er geen enkele rechten meer aan ontleend worden. 

 

Pagina 1/1